© 2018 RT Praktijk van Egeraat

Nieuws

Op weg naar

Na de eindtoets gaan we weer starten met de cursus op weg naar… de brugklas. U kunt uw kind nu  al opgeven! jonna@rtpraktijkvanegeraat.nl

Jonna geregistreerd lid LBRT

De landelijke beroepsvereniging

Remedial teachers heeft Jonna

toegelaten tot het selecte gezelschap

geregistreerde leden.

De registratie generalist wordt toegekend aan professionals die hun kennis en vaardigheid op het gebied van remedial teaching hebben laten toetsen door de registratiecommissie van de LBRT. De registratie specialist wordt toegekend nadat de registratie generalist is verkregen en als de aanvrager aantoonbare expertise heeft opgebouwd op het gebied van dyslexie en/ of dyscalculie. De specialisatie wordt als aanvullende informatie vermeld op de website.

Jonna nu officieel

behandelaar dyscalculie en

ernstige rekenproblemen.

De opleiding van de  Landelijke Beroepsvereniging Remedial teachers bestond uit een aantal bijeenkomsten onder leiding van onder andere professor  Dr. Hans van Luit (RU), Henk Lochtenberg (CPS), Joep van Vugt, Jeannette Blokland en Annette van der Put. Het heeft ons meer inzicht gegeven in het effectief behandelen van ernstige rekenproblemen.  De eindopdracht is goedgekeurd en daarmee is Jonna  geslaagd. RT praktijk van Egeraat, daar kun je op rekenen!

AVG Privacy statement

Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze leerlingen. Vanaf 25 mei is het Europees verplicht dit op schrift te hebben in een privacy verklaring. De privacy verklaring van RT praktijk van Egeraat is hier te vinden.

Nieuws

Op weg naar

Na de eindtoets gaan we weer starten met de cursus op weg naar… de brugklas. U kunt uw kind nu  al opgeven! jonna@rtpraktijkvanegeraat.nl

Jonna geregistreerd lid LBRT

De landelijke beroepsvereniging Remedial teachers heeft Jonna

toegelaten tot het selecte gezelschap geregistreerde leden.

De registratie generalist wordt toegekend aan professionals die hun kennis en vaardigheid op het gebied van remedial teaching hebben laten toetsen door de registratiecommissie van de LBRT. De registratie specialist wordt toegekend nadat de registratie generalist is verkregen en als de aanvrager aantoonbare expertise heeft opgebouwd op het gebied van dyslexie en/ of dyscalculie. De specialisatie wordt als aanvullende informatie vermeld op de website.

Jonna nu officieel behandelaar dyscalculie en

ernstige rekenproblemen.

De opleiding van de  Landelijke Beroepsvereniging Remedial teachers bestond uit een aantal bijeenkomsten onder leiding van onder andere professor  Dr. Hans van Luit (RU), Henk Lochtenberg (CPS), Joep van Vugt, Jeannette Blokland en Annette van der Put. Het heeft ons meer inzicht gegeven in het effectief behandelen van ernstige rekenproblemen.  De eindopdracht is goedgekeurd en daarmee is Jonna  geslaagd. RT praktijk van Egeraat, daar kun je op rekenen!