© 2019 RT Praktijk van Egeraat

CITO

De Cito Eindtoets Basisonderwijs, vaak afgekort tot Cito-toets, is een toets van Cito die leerlingen van het Nederlandse basisonderwijs in groep 8 krijgen. Op school heeft men dan een beter beeld van wat het best passende vervolgonderwijs voor de deelnemende leerling zou kunnen zijn. De toets is een hulpmiddel bij de keuze voor het voortgezet onderwijs. Ook het advies van de basisschool, de wens van de leerling, de ouders en de ontvangende school zijn van belang. De Cito-toets is geen examen waarvoor een leerling kan slagen of zakken. Een leerling wordt gedurende de gehele basisschool gevolgd, waardoor al bekend is wat de mogelijkheden zijn van de leerling. Naast de toetsresultaten spelen ook de sociaal-emotionele ontwikkeling en eventuele gedrags- of leerstoornissen een rol bij het bepalen van het meest geschikte vervolgonderwijs. U kunt uw zoon of dochter een Cito-training laten volgen. Deze bieden wij niet aan omdat wij vinden dat speciaal oefenen of trainen voor de Citotoets basisonderwijs niet wenselijk is. In een aantal gevallen kunnen wij uw zoon of dochter op het gebied waar extra ondersteuning nodig is wel begeleiden. U kunt hierbij denken aan vak-inhoudelijke onderwerpen of een combinatie met het omgaan met stress, werkdruk en/of  faalangst. Op deze manier kan uw kind het geleerde beter toepassen niet alleen voor de citotoets maar voor zijn verdere schoolloopbaan.

CITO

De Cito Eindtoets Basisonderwijs, vaak afgekort tot Cito-toets, is een toets van Cito die leerlingen van het Nederlandse basisonderwijs in groep 8 krijgen. Op school heeft men dan een beter beeld van wat het best passende vervolgonderwijs voor de deelnemende leerling zou kunnen zijn. De toets is een hulpmiddel bij de keuze voor het voortgezet onderwijs. Ook het advies van de basisschool, de wens van de leerling, de ouders en de ontvangende school zijn van belang. De Cito-toets is geen examen waarvoor een leerling kan slagen of zakken. Een leerling wordt gedurende de gehele basisschool gevolgd, waardoor al bekend is wat de mogelijkheden zijn van de leerling. Naast de toetsresultaten spelen ook de sociaal-emotionele ontwikkeling en eventuele gedrags- of leerstoornissen een rol bij het bepalen van het meest geschikte vervolgonderwijs. U kunt uw zoon of dochter een Cito-training laten volgen. Deze bieden wij niet aan omdat wij vinden dat speciaal oefenen of trainen voor de Citotoets basisonderwijs niet wenselijk is. In een aantal gevallen kunnen wij uw zoon of dochter op het gebied waar extra ondersteuning nodig is wel begeleiden. U kunt hierbij denken aan vak-inhoudelijke onderwerpen of een combinatie met het omgaan met stress, werkdruk en/of  faalangst. Op deze manier kan uw kind het geleerde beter toepassen niet alleen voor de citotoets maar voor zijn verdere schoolloopbaan.