© 2018 RT Praktijk van Egeraat

Dyslexie

Dyslexie betekent letterlijk: niet kunnen lezen.  De term komt uit het Grieks. Dys = niet goed functioneren, beperkt, en lexis = taal of woorden. Bij dyslexie gaat lezen en/ of spellen en mogelijk ook het zelf schrijven, gezien de leeftijd en het onderwijs niveau, veel te moeizaam, terwijl iemand wel een gemiddelde intelligentie heeft. Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de lees problemen kunnen verklaren. Rt praktijk van Egeraat kan met behulp van een dyslexie-screeningtest een risico-inventarisatie maken. Samen zetten we de behoeftes van het kind in kaart. Mocht de dyslexiescreeningstest aanleiding geven tot verder onderzoek dan kunnen wij dit ook verzorgen. Indien van toepassing wordt er een dyslexieverklaring afgegeven. Als er mogelijk sprake is van enkelvoudige ernstige dyslexie, dan wordt het onderzoek en de behandeling vergoed door uw gemeente.

Ernstige Enkelvoudige dyslexie

Wat wordt verstaan onder “ernstige enkelvoudige dyslexie”? Wanneer de leerkracht/ intern begeleider op school een vermoeden heeft van dyslexie kan u uw kind aanmelden voor onderzoek. Alleen kinderen met een ernstig lees- en/ of spellingprobleem waarbij de school aantoonbaar minimaal een halfjaar extra hulp heeft gegeven zonder het gewenste resultaat, komen in aanmerking. Het onderzoek en de behandelingen voor ernstige enkelvoudige dyslexie worden sinds 1 januari 2015 vergoed vanuit uw gemeente. De criteria zijn nader gespecificeerd in het Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling. RT praktijk van Egeraat heeft een orthopedagoog in dienst. Zij verzorgt de behandeling  van ernstige dyslectische kinderen. Zij is als medebehandelaar verbonden aan een samenwerkingsverband met "Driestar Educatief" Voor de meest actuele informatie verwijzen wij u graag naar de volgende websites: Driestar Educatief Kwaliteitsinstituut Dyslexie Steunpunt dyslexie Oudervereniging Balans Heeft u vragen neem contact met ons op!

Dyslexie

Dyslexie betekent letterlijk: niet kunnen lezen.  De term komt uit het Grieks. Dys = niet goed functioneren, beperkt, en lexis = taal of woorden. Bij dyslexie gaat lezen en/ of spellen en mogelijk ook het zelf schrijven, gezien de leeftijd en het onderwijs niveau, veel te moeizaam, terwijl iemand wel een gemiddelde intelligentie heeft. Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de lees problemen kunnen verklaren. Rt praktijk van Egeraat kan met behulp van een dyslexie- screeningtest een risico-inventarisatie maken. Samen zetten we de behoeftes van het kind in kaart. Mocht de dyslexiescreeningstest aanleiding geven tot verder onderzoek dan kunnen wij dit ook verzorgen. Indien van toepassing wordt er een dyslexieverklaring afgegeven. Als er mogelijk sprake is van enkelvoudige ernstige dyslexie, dan wordt het onderzoek en de behandeling vergoed door uw gemeente.

Ernstige Enkelvoudige dyslexie

Wat wordt verstaan onder “ernstige enkelvoudige dyslexie”? Wanneer de leerkracht/ intern begeleider op school een vermoeden heeft van dyslexie kan u uw kind aanmelden voor onderzoek. Alleen kinderen met een ernstig lees- en/ of spellingprobleem waarbij de school aantoonbaar minimaal een halfjaar extra hulp heeft gegeven zonder het gewenste resultaat, komen in aanmerking. Het onderzoek en de behandelingen voor ernstige enkelvoudige dyslexie worden sinds 1 januari 2015 vergoed vanuit uw gemeente. De criteria zijn nader gespecificeerd in het Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling. RT praktijk van Egeraat heeft een orthopedagoog in dienst. Zij verzorgt de behandeling  van ernstige dyslectische kinderen. Zij is als medebehandelaar verbonden aan een samenwerkingsverband met "Driestar Educatief" Voor de meest actuele informatie verwijzen wij u graag naar de volgende websites: Driestar Educatief Kwaliteitsinstituut Dyslexie Steunpunt dyslexie Oudervereniging Balans Heeft u vragen neem contact met ons op!