© 2019 RT Praktijk van Egeraat

Lezen

Wanneer een kind naar groep 3 gaat begint het echte lezen pas. Vaak kunnen kinderen dan al een aantal letters lezen en

schrijven.In groep 3 leren de kinderen in de eerste helft van het jaar alle letters. De meeste kinderen kunnen rond Kerst al een

aardig woordje lezen.

Vanaf groep 4 gaat dat leestempo alleen maar omhoog.  Er zijn veel kinderen die dat tempo niet geheel bij kunnen benen.

Bij een lees achterstand hoeft er geen sprake te zijn van dyslexie. Er kunnen verschillende oorzaken zijn,  waardoor uw kind niet het gewenste niveau haalt. Denk bijvoorbeeld aan moeite hebben met de klank-tekenkoppeling, te weinig lezen of problemen hebben met het onthouden van de instructies. Met remedial teaching brengen we het probleem in kaart en zorgen we voor begeleiding op maat. Bij het lezen maken we veel gebruik van de techniek Sleeplezen®. Sleeplezen® is een leesinterventietechniek die gebruikt kan worden voor stagnerende lezers. In Sleeplezen® worden leesstrategie en leestherapie gecombineerd. De “gebruikte” leesstrategie wordt onmogelijk gemaakt door niet meer woord voor woord te laten lezen, maar de woorden gelijk te verbinden. Vloeiendheid en tempo zijn daarbij de belangrijkste items. Daarnaast is Sleeplezen® zeer directief. De begeleider geeft plaats en richting aan en bepaalt het leestempo. Omdat het lezen al zo lang niet goed ging, heeft het lezen vaak tot de nodige frustraties en angsten geleid.  Daarop is maar één antwoord: een altijd positieve benadering. Jonna van Rt praktijk van Egeraat heeft de cursus Sleeplezen® succesvol afgerond en is opgenomen in het bestand van behandelaars Sleeplezen®.

Spelling

Een spellingsachterstand komt vaak voor samen met een leesachterstand. Het kan echter ook zonder leesprobleem voorkomen. Heeft uw zoon/ dochter problemen met het onthouden van de regels of past hij/zij de regels te veel toe? Remedial teaching kan het probleem in kaart brengen en begeleiding op maat bieden. Heeft u vragen neem contact met ons op!

Lezen

Wanneer een kind naar groep 3 gaat begint het echte lezen pas.

Vaak kunnen kinderen dan al een aantal letters lezen en

schrijven.In groep 3 leren de kinderen in de eerste helft van het

jaar alle letters. De meeste kinderen kunnen rond Kerst al een

aardig woordje lezen.

Vanaf groep 4 gaat dat leestempo alleen maar omhoog.  Er zijn veel

kinderen die dat tempo niet geheel bij kunnen benen.

Bij een lees achterstand hoeft er geen sprake te zijn van dyslexie. Er kunnen verschillende oorzaken zijn,  waardoor uw kind niet het gewenste niveau haalt. Denk bijvoorbeeld aan moeite hebben met de klank- tekenkoppeling, te weinig lezen of problemen hebben met het onthouden van de instructies. Met remedial teaching brengen we het probleem in kaart en zorgen we voor begeleiding op maat. Bij het lezen maken we veel gebruik van de techniek Sleeplezen®. Sleeplezen® is een leesinterventietechniek die gebruikt kan worden voor stagnerende lezers. In Sleeplezen® worden leesstrategie en leestherapie gecombineerd. De “gebruikte” leesstrategie wordt onmogelijk gemaakt door niet meer woord voor woord te laten lezen, maar de woorden gelijk te verbinden. Vloeiendheid en tempo zijn daarbij de belangrijkste items. Daarnaast is Sleeplezen® zeer directief. De begeleider geeft plaats en richting aan en bepaalt het leestempo. Omdat het lezen al zo lang niet goed ging, heeft het lezen vaak tot de nodige frustraties en angsten geleid.  Daarop is maar één antwoord: een altijd positieve benadering. Jonna van Rt praktijk van Egeraat heeft de cursus Sleeplezen® succesvol afgerond en is opgenomen in het bestand van behandelaars Sleeplezen®.

Spelling

Een spellingsachterstand komt vaak voor samen met een leesachterstand. Het kan echter ook zonder leesprobleem voorkomen. Heeft uw zoon/ dochter problemen met het onthouden van de regels of past hij/zij de regels te veel toe? Remedial teaching kan het probleem in kaart brengen en begeleiding op maat bieden. Heeft u vragen neem contact met ons op!