© 2019 RT Praktijk van Egeraat

Dyscalculie

Dyscalculie is een leerstoornis op het gebied van rekenen. Het komt uit het Grieks en Latijn en betekent: slecht  kunnen rekenen. Het is een stoornis, die gekenmerkt wordt door hardnekkige  problemen met  het leren en het vlot en accuraat oproepen en toepassen van rekenkennis. Als problemen met rekenvaardigheden veroorzaakt worden door een tekort in het onderwijs of  het gevolg zijn van een lage intelligentie, dan wordt er niet gesproken van dyscalculie, maar van een rekenprobleem. Ongeveer 10% van alle kinderen  heeft reken problemen en ongeveer 3% van alle kinderen heeft dyscalculie. De grens is soms moeilijk te trekken. Dyscalculie komt ongeveer even  vaak voor als dyslexie. Bij een vermoeden van Dyscalculie is het verstandig het rekenprobleem goed  helder te krijgen. Waar zitten de moeilijkheden en hoe kun je het onderwijs  daar zo goed mogelijk op afstemmen. U kunt bij RT praktijk van Egeraat terecht voor een dyscalculie-screening. Hiermee kan het rekenprobleem helder in kaart worden gebracht en kunnen we een eventueel verhoogd risico aantonen.  

Reken achterstand

Bij een reken achterstand hoeft er geen sprake te zijn van dyscalculie. Er kunnen verschillende oorzaken zijn, waardoor uw kind niet het gewenste niveau haalt. Denk bijvoorbeeld aan het niet begrijpen van de instructies, mogelijke faalangst, foute strategieaanpak of het verliezen van het overzicht omdat er teveel manieren op school worden uitgelegd. Remedial teaching kan uitkomst bieden om de rekenachterstand in kaart te  brengen en te verminderen. Heeft u vragen neem contact met ons op!

Dyscalculie

Dyscalculie is een leerstoornis op het gebied van rekenen. Het komt uit het Grieks en Latijn en betekent: slecht  kunnen rekenen. Het is een stoornis, die gekenmerkt wordt door hardnekkige  problemen met  het leren en het vlot en accuraat oproepen en toepassen van rekenkennis. Als problemen met rekenvaardigheden veroorzaakt worden door een tekort in het onderwijs of  het gevolg zijn van een lage intelligentie, dan wordt er niet gesproken van dyscalculie, maar van een rekenprobleem. Ongeveer 10% van alle kinderen  heeft reken problemen en ongeveer 3% van alle kinderen heeft dyscalculie. De grens is soms moeilijk te trekken. Dyscalculie komt ongeveer even  vaak voor als dyslexie. Bij een vermoeden van Dyscalculie is het verstandig het rekenprobleem goed  helder te krijgen. Waar zitten de moeilijkheden en hoe kun je het onderwijs  daar zo goed mogelijk op afstemmen. U kunt bij RT praktijk van Egeraat terecht voor een dyscalculie- screening. Hiermee kan het rekenprobleem helder in kaart worden gebracht en kunnen we een eventueel verhoogd risico aantonen.  

Reken achterstand

Bij een reken achterstand hoeft er geen sprake te zijn van dyscalculie. Er kunnen verschillende oorzaken zijn, waardoor uw kind niet het gewenste niveau haalt. Denk bijvoorbeeld aan het niet begrijpen van de instructies, mogelijke faalangst, foute strategieaanpak of het verliezen van het overzicht omdat er teveel manieren op school worden uitgelegd. Remedial teaching kan uitkomst bieden om de rekenachterstand in kaart te  brengen en te verminderen. Heeft u vragen neem contact met ons op!